SPP BIL.1970 MENYIAPKAN KERTAS-KERTAS PERSARAAN DAN MEMBAYAR PENCHEN, ELAUN PERSARAAN ATAU GANJARAN KEPADA PEGAWAI YANG BERSARA

Last modified onWednesday, 07 June 2017 08:44

Additional Info

  • Tahun: 1970
  • Bilangan: Bilangan 6
  • Kategori: Pasca Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BP
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1970/spp061970.pdf