SPP BIL.04/1971 CHARA2 (CRETERIA) MENENTUKAN TARAF PENCHEN PEKERJA KUMPULAN PERUSAHAAN DAN BUROH KASAR DAN PERATORAN2 MELETAKKAN MEREKA KA-DALAM PERJAWATAN BERPENCHEN

Last modified onWednesday, 07 June 2017 08:45

Additional Info

  • Tahun: 1971
  • Bilangan: Bilangan 4
  • Kategori: Pasca Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BP
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1971/spp041971.pdf