SPP BIL.24/1972 CARA-CARA (CRETERIA) MENENTUKAN TARAF PENCEN JAWATAN DALAM KUMPULAN PERUSAHAAN DAN BURUH KASAR DAN PERATURAN-PERATURAN MELETAKKAN PENYAMDANG-PENYANDANG KE DALAM PERJAWATAN BERPENCHEN

Last modified onWednesday, 07 June 2017 08:47

Additional Info

  • Tahun: 1972
  • Bilangan: Bilangan 24
  • Kategori: Pasca Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BP
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1972/spp241972.pdf