PP BIL.10/1995 Prosedur Membersarakan Pegawai Atas Sebab Kesihatan (Membatalkan SPP Bil. 1 Tahun 1982)

Last modified onMonday, 05 June 2017 10:10

Additional Info

  • Tahun: 1995
  • Bilangan: Bilangan 10
  • Kategori: Pasca Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BP
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1995/pp101995.pdf