SPP Bil.01/1988 PEMBETULAN BAGI KESILAPAN PERLANTIKAN SEMULA PESARA-PESARA PERKHIDMATAN AWAM

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:47

Additional Info

  • Tahun: 1988
  • Bilangan: Bilangan 1
  • Kategori: Pasca Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BP
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1988/spp011988.pdf