SPP Bil.02/1997 Kaedah Mengambil Kira Tempoh Perkhidmatan Terputus Di Bawah Perenggan 94 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9/1991

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:44

Additional Info

  • Tahun: 1997
  • Bilangan: Bilangan 2
  • Kategori: Pasca Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1997/spp021997.pdf