PP Bil.8/1970 Chara2 (Criteria) Menentukan Taraf Penchen Pekerja2 Kumpulan Perusahaan dan Buroh Kasar Dan Peratoran2 Meletakkan Mereka Ka-Dalam Perjawatan Berpencehen

Last modified onMonday, 05 June 2017 09:12

Additional Info

  • Tahun: 1970
  • Bilangan: Bilangan 8
  • Kategori: Pasca Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1970/pp081970.pdf