PP Bil.1/1971 Penchen Atau Ganjaran Terbitan Yang Kena Di-Bayar Di-Bawah Sekshen 17 (1) Ordinan Penchen, 1951 Sa-Bagaimana Di-Pinda Oleh Ordinan No. 67 (Kuasa2 Perlu), Dharurat, 1971

Last modified onMonday, 05 June 2017 10:12

Additional Info

  • Tahun: 1971
  • Bilangan: Bilangan 1
  • Kategori: Pasca Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BP
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1971/pp011971.pdf