PP Bil.17/2008 PEMBERIAN EX-GRATIA TERBITAN SEKALIGUS KEPADA IBU ATAU BAPA ANGGOTA BERPENCEN YANG MENINGGAL DUNIA SEMASA DALAM PERKHIDMATAN TANPA MENINGGALKAN BALU/DUDA ATAU ANAK

Last modified onMonday, 05 June 2017 10:37

Additional Info

  • Tahun: 2008
  • Bilangan: Bilangan 17
  • Kategori: Pasca Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BP
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2008/pp172008.pdf