PP Bil.18/2008 PENINGKATAN MAKSIMUM CUTI REHAT DAN CUTI REHAT KHAS YANG BOLEH DIKUMPUL UNTUK PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN CUTI REHAT (GCR) KEPADA 150 HARI

Last modified onMonday, 05 June 2017 10:38

Additional Info

  • Tahun: 2008
  • Bilangan: Bilangan 18
  • Kategori: Pasca Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BP
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2008/pp182008.pdf