PP Bil.26/1974 DERIVATIVE PENSIONS AND/OR GRATUITIES PAY-ABLE UNDER SECTION 15 (1) OF THE PENSIONS ORDINANCE, 1963 OF SABAH AS AMENDED BY THE PENSIONS (SABAH) (AMENDMENT) ACT, 1973

Last modified onMonday, 05 June 2017 10:30

Additional Info

  • Tahun: 1974
  • Bilangan: Bilangan 26
  • Kategori: Pasca Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BP
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1974/pp261974.pdf