PP Bil.27/1974 DERIVATIVE PENSIONS AND/OR GRATUITIES PAY-ABLE UNDER SECTION 16 (1) OF THE PENSIONS ORDINANCE (CAP. 89) OF SARAWAK AS AMENDED BY THE PENSIONS (SARAWAK) (AMENDMENT) ACT, 1973

Last modified onMonday, 05 June 2017 10:31

Additional Info

  • Tahun: 1974
  • Bilangan: Bilangan 27
  • Kategori: Pasca Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BP
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1974/pp271974.pdf