PP Bil.01/2009 TAWARAN OPSYEN SEMULA KEPADA PEKERJA PIHAK BERKUASA BERKANUN DAN TEMPATAN YANG TELAH MEMILIH SKIM KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA MELALUI PEKELILING PERKHIDMATAN PIHAK BERKUASA BERKENAAN PADA TAHUN 1977/1978.

Last modified onMonday, 05 June 2017 09:10

Additional Info

  • Tahun: 2009
  • Bilangan: Bilangan 1
  • Kategori: Pasca Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BP
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2009/pp012009.pdf