Pekeliling Perkhidmatan 1991 - Portal PPSPP

PP Bil.09/1991 Perlaksanaan Sistem Saraan Baru Berdasarkan Laporan Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Gaji Sektor Awam 1991 [Mukadepan, Kandungan, Senarai Lampiran, Muka Surat (Lampiran: A, B1-B3, B4-B14, C, D, E)]

(Skim-skim Perkhidmatan Jururawat Pergigian dan Juruteknologi Pergigian dibatalkan oleh PP Bil. 9 Tahun 1999) (Perbekalan Syarat Lantikan yang mensyaratkan kelayakan masuk SIP lama bagi skim-skim perkhidmatan berkenaan dibatalkan oleh PP Bil. 10 Tahun 1999) (Perenggan 58.1 dibatalkan oleh PP Bil. 2 Tahun 1998, Lampiran 6D Perenggan 28 dibatalkan oleh PP Bil. 5 Tahun 1997, Perenggan 16(b) Lampiran D7 dibatalkan oleh PP Bil. 8 Tahun 1997, Perenggan B. 13 Lampiran D6 dibatalkan oleh SPP Bil. 3 Tahun 1994, Perenggan B(12) Lampiran D6 dibatalkan oleh PP Bil. 7 Tahun 1994, Perenggan 6 Lampiran D6 dibatalkan oleh SPP Bil. 3 Tahun 1993)                                 

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1991/pp091991.pdf
Subscribe to this RSS feed