Pekeliling Perkhidmatan 1996 - Portal PPSPP

PP Bil.04/1996 Bayaran Insentif Khas, Imbuhan Tetap Keraian Bantuan Pembantu Rumah dan Menyelenggara Rumah Kumpulan Pengurusan Tertinggi Serta Imbuhan Tetap Perumahan Kumpulan Pengurusan & Profesional

Bayaran Insentif Khas, Imbuhan Tetap Keraian Bantuan Pembantu Rumah dan Menyelenggara Rumah Kumpulan Pengurusan Tertinggi Serta Imbuhan Tetap Perumahan Kumpulan Pengurusan & Profesional (Membatalkan Perenggan A1(b), A2(a) di Lampiran B PP Bil. 2 Tahun 1996, Perenggan 3.1.1 dan 4.1 SPP Bil. 1 Tahun 1994 dan Perenggan 10 PP Bil. 8 Tahun 1980)

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1996/pp041996.pdf

PP Bil.02/1996 Pelarasan Saraan Anggota Sistem Saraan Baru 1995 (Membatalkan Lampiran C, Lampiran D6 dan Lampiran D7 PP Bil. 9 Tahun 1991, Perenggan 2.1 SPP Bil. 3 Thaun 1993, Perenggan 2.1 SPP Bil. 3 Tahun 1994...

Pelarasan Saraan Anggota Sistem Saraan Baru 1995 (Membatalkan Lampiran C, Lampiran D6 dan Lampiran D7 PP Bil. 9 Tahun 1991, Perenggan 2.1 SPP Bil. 3 Thaun 1993, Perenggan 2.1 SPP Bil. 3 Tahun 1994 dan Lampiran A dan B surat JPA(S) 2760/10 Jld. 1/(32) bertarikh 31 Oktober 1994) (Perenggan 17 dibatalkan oleh PP Bil. 4 Tahun 1997, Perenggan A1(b), A2(a) di Lampiran B dibatalkan oleh PP Bil. 4 Tahun 1996)n 1996)

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1996/pp021996.pdf
Subscribe to this RSS feed