PP Bil.18/2009 Dasar Dan Prosedur Mengikuti Kursus Pra Perkhidmatan Bagi Pegawai Sedang Berkhidmat

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:24

Additional Info

  • Tahun: 2009
  • Bilangan: Bilangan 18
  • Kategori: Pengambilan & Penempatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2009/pp182009.pdf