PP Bil.02/2011 Dasar Dan Prosedur Perlantikan Bekas Tentera Ke Dalam Perkhidmatan Awam

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:23

Additional Info

  • Tahun: 2011
  • Bilangan: Bilangan 2
  • Kategori: Pengambilan & Penempatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2011/pp022011.pdf