PP Bil.06/2016 Panduan Pertukaran Pelantikan

Last modified onThursday, 28 September 2017 08:43

Additional Info

  • Tahun: 2016
  • Bilangan: Bilangan 6
  • Kategori: Pengambilan & Penempatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2016/pp062016.pdf