PP Bil.14/1971 Pengambilan Pegawai2 Sementara Dan Pegawai2 Tetap Oleh Ketua2 Setiausaha Kementerian/Ketua2 Jabatan

Last modified onFriday, 02 June 2017 09:25

Additional Info

  • Tahun: 1971
  • Bilangan: Bilangan 14
  • Kategori: Pengambilan & Penempatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1971/pp141971.pdf