PP BIL.3/1995 Garis Panduan Mengenai Pengambilan Saintis Warganegara Malaysia Di Luar Negara Dan Saintis Asing (Ditangguhkan pelaksanaannya oleh PP Bil. 11 Tahun 1998)

Last modified onFriday, 02 June 2017 09:27

Additional Info

  • Tahun: 1995
  • Bilangan: Bilangan 3
  • Kategori: Pengambilan & Penempatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1995/pp031995.pdf