PP Bil.17/2001 Penguatkuasaan Surat Aku Janji Untuk Pegawai Awam

Last modified onFriday, 09 June 2017 16:09

Additional Info

  • Tahun: 2001
  • Bilangan: Bilangan 17
  • Kategori: Pengambilan & Penempatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2001/pp172001.pdf