PP Bil.02/2008 Dasar dan Prosedur Pelantikan Secara Kontrak (Contract of Service)

Last modified onFriday, 02 June 2017 10:35

Additional Info

  • Tahun: 2008
  • Bilangan: Bilangan 2
  • Kategori: Pengambilan & Penempatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2008/pp022008.pdf