SPP Bil.01/2011 Penurunan Kuasa Melulus Kelonggaran Syarat Had Umur Maksimum Bagi Pelantikan Secara Kontrak Di Institusi Pengajian Tinggi Awam

Last modified onFriday, 09 June 2017 09:07

Additional Info

  • Tahun: 2011
  • Bilangan: Bilangan 1
  • Kategori: Pengambilan & Penempatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2011/spp012011.pdf