SPP Bil.02/2012 Dasar Baru Pelantikan Secara Peminjaman, Pertukaran Sementara Dan Pertukaran Tetap

Last modified onFriday, 09 June 2017 09:04

Additional Info

  • Tahun: 2012
  • Bilangan: Bilangan 2
  • Kategori: Pengambilan & Penempatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2012/spp022012.pdf