SPP Bil.01/1987 Surat Tawaran/Surat Perlantikan Oleh Suruhanjaya Dan Pihak Berkuasa Melantik Kakitangan Sektor Awam

Last modified onFriday, 09 June 2017 16:07

Additional Info

  • Tahun: 1987
  • Bilangan: Bilangan 1
  • Kategori: Pengambilan & Penempatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1987/spp011987.pdf