SPP Bil.06/2007 PENURUNAN KUASA PERLANTIKAN SECARA KONTRAK PESARA KERAJAAN SEBAGAI PENSYARAH DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:30

Additional Info

  • Tahun: 2007
  • Bilangan: Bilangan 6
  • Kategori: Pengambilan & Penempatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2007/spp062007.pdf