SPP Bil.03/2008 Penurunan Kuasa Menimbang Pelantikan Secara Kontrak oleh Institusi Pengajian Tinggi Awam

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:29

Additional Info

  • Tahun: 2008
  • Bilangan: Bilangan 3
  • Kategori: Pengambilan & Penempatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2008/spp032008.pdf