PP Bil.19/1975 Lantikan Bekas Anggota-anggota Tentera Dan Bekas-bekas Polis Kepada Jawatan-jawatan Dalam Bidang Awam (Dibatalkan oleh PP Bil. 2 Tahun 1977 (Sila lihat PP Bil. 4 Tahun 1979)

Last modified onThursday, 08 June 2017 08:59

Additional Info

  • Tahun: 1975
  • Bilangan: Bilangan 19
  • Kategori: Pengambilan & Penempatan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1975/pp191975.pdf