PP Bil.07/2001 Kaedah Penetapan Gaji Permulaan Untuk Bekas Polis Dan Bekas Tentera Yang Dilantik Secara Tetap Ke Dalam Perkhidmatan Awam

Last modified onFriday, 09 June 2017 16:10

Additional Info

  • Tahun: 2001
  • Bilangan: Bilangan 7
  • Kategori: Pengambilan & Penempatan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2001/pp072001.pdf