PP Bil.01/2007 Pelantikan Secara Peminjaman, Pertukaran Sementara dan Pertukaran Tetap

Last modified onThursday, 08 June 2017 09:08

Additional Info

  • Tahun: 2007
  • Bilangan: Bilangan 1
  • Kategori: Pengambilan & Penempatan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2007/pp012007.pdf