SPP BIL.25/1970 Permohonan-Permohonan Daripada Pegawai2 Dalam Perkhidmatan Kerajaan Untok Jawatan2 Lain Di-Bawah Perentah Am Bab 'A' 9

Last modified onThursday, 08 June 2017 14:30

Additional Info

  • Tahun: 1970
  • Bilangan: Bilangan 25
  • Kategori: Pengambilan & Penempatan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1970/spp251970.pdf