SPP BIL.05/1973 Cara - (Cretaria) Menuntutkan Taraf Pencen Pekerja-Pekerja Dalam Bahagian (Sebelum Suffian) Dan Peraturan-Peraturan Meletakkan Mereka Ke Dalam Perjawatan Berpencen

Last modified onThursday, 08 June 2017 15:46

Additional Info

  • Tahun: 1973
  • Bilangan: Bilangan 5
  • Kategori: Pengambilan & Penempatan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1973/spp051973.pdf