PP Bil.07/2015 Pelaksanaan Dasar Pemisah (Exit Policy) Bagi Pegawai Yang Berprestasi Rendah Dalam Perkhidmatan Awam

Last modified onFriday, 09 June 2017 08:58

Additional Info

  • Tahun: 2015
  • Bilangan: Bilangan 7
  • Kategori: Pasca Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2015/pp072015.pdf