PP Bil. 23/2009 Dasar Dan Prosedur Peletakan Jawatan Dan Pelepasan Dengan Izin

Last modified onWednesday, 07 June 2017 15:14

Additional Info

  • Tahun: 2009
  • Bilangan: Bilangan 23
  • Kategori: Pasca Perkhidmatan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2009/pp232009.pdf