Logo
Print this page

PP Bil.05/2011 Dasar Dan Prosedur Penempatan Pegawai Di Bawah Program Penempatan Silang (Cross Fertilization Program)

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:22

Additional Info

  • Tahun: 2011
  • Bilangan: Bilangan 5
  • Kategori: Pengambilan & Penempatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2011/pp052011.pdf
© 2017 Laman Rasmi Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia