PP Bil.02/2002 Pengisian Jawatan Persekutuan Oleh Pegawai Awam Negeri

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:46

Additional Info

  • Tahun: 2002
  • Bilangan: Bilangan 2
  • Kategori: Pengambilan & Penempatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2002/pp022002.pdf