PP Bil.14/1974 Cara Penempatan Pegawai-Pegawai Kanan Persekutuan Di Kementerian-Kementerian / Jabatan-Jabatan Persekutuan Di Peringkat Negeri

Last modified onFriday, 02 June 2017 10:46

Additional Info

  • Tahun: 1974
  • Bilangan: Bilangan 14
  • Kategori: Pengambilan & Penempatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1974/pp141974.pdf