SPP Bil.03/2007 Penurunan Kuasa Urusan Penempatan Dan Pertukaran Pegawai Gunasama Persekutuan

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:30

Additional Info

  • Tahun: 2007
  • Bilangan: Bilangan 3
  • Kategori: Pengambilan & Penempatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2007/spp032007.pdf