PP Bil.23/1973 Cara Penempatan Pegawai-Pegawai Kanan Persekutuan Di Kementerian-Kementerian / Jabatan-Jabatan Persekutuan

Last modified onThursday, 08 June 2017 09:10

Additional Info

  • Tahun: 1973
  • Bilangan: Bilangan 23
  • Kategori: Pengambilan & Penempatan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1973/pp231973.pdf