PP Bil.12/2008 Dasar dan Prosedur Pelantikan Secara Peminjaman, Pertukaran Sementara dan Pertukaran Tetap

Last modified onThursday, 08 June 2017 09:14

Additional Info

  • Tahun: 2008
  • Bilangan: Bilangan 12
  • Kategori: Pengambilan & Penempatan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2008/pp122008.pdf