SPP Bil.03/2012 Kaedah Pemberian Anjakan Gaji Berdasarkan Jadual Gaji Minimum-Maksimum

Last modified onFriday, 09 June 2017 09:04

Additional Info

  • Tahun: 2012
  • Bilangan: Bilangan 3
  • Kategori: Urusan Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2012/spp032012.pdf