PP BIL.03/1978 Mengemaskini Data Maklumat Personel Awam Melalui Borang Penyata Perubahan (Kew. 8) PR-JPA 2

Last modified onWednesday, 07 June 2017 14:21

Additional Info

  • Tahun: 1994
  • Bilangan: Bilangan 3
  • Kategori: Pentadbiran Organisasi
  • Status: Batal
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1978/pp031978.pdf