SPP Bil.03/2010 Penyeragaman Waktu Bekerja Berperingkat Bagi Semua Agensi Kerajaan Persekutuan Di Negeri-Negeri Yang Hari Rehat Mingguannya Ialah Hari Jumaat

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:23

Additional Info

  • Tahun: 2010
  • Bilangan: Bilangan 3
  • Kategori: Pentadbiran Organisasi
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2010/spp032010.pdf