SPP Bil.08/2010 Panduan Pelaksanaan Pementoran Dalam Pengurusan Sumber Manusia

Last modified onFriday, 09 June 2017 09:08

Additional Info

  • Tahun: 2010
  • Bilangan: Bilangan 8
  • Kategori: Pentadbiran Organisasi
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPPs
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2010/spp082010.pdf