PP Bil.01/2020 Panduan Penggunaan Bahasa Kebangsaan Dalam Perkhidmatan Awam

Last modified onMonday, 20 January 2020 10:26

Additional Info

  • Tahun: 2020
  • Bilangan: Bilangan 1
  • Kategori: Pentadbiran Organisasi
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPP
  • Muat Turun: https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2020/pp012020.pdf