PP Bil.15/2000 Peraturan Bagi Menyenggara Maklumat Personel Dan Perjawatan Sektor Awam

Last modified onFriday, 09 June 2017 16:13

Additional Info

  • Tahun: 2000
  • Bilangan: Bilangan 15
  • Kategori: Pentadbiran Organisasi
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2000/pp152000.pdf