Logo
Print this page

PP Bil.12/2005 Pelaksanaan Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia

Last modified onTuesday, 10 March 2020 08:48

Additional Info

  • Tahun: 2005
  • Bilangan: Bilangan 12
  • Kategori: Pentadbiran Organisasi
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPM
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2005/pp122005.pdf
© 2017 Laman Rasmi Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia