PP Bil.18/2005 Panduan Aplikasi Psikologi Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam

Last modified onMonday, 05 June 2017 08:55

Additional Info

  • Tahun: 2005
  • Bilangan: Bilangan 18
  • Kategori: Pentadbiran Organisasi
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPPs
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2005/pp182005.pdf