SPP Bil.10/2007 Pelaksanaan Modul Pengurusan Rekod Peribadi Aplikasi HRMIS

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:30

Additional Info

  • Tahun: 2007
  • Bilangan: Bilangan 10
  • Kategori: Pentadbiran Organisasi
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPM
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2007/spp102007.pdf