SPP Bil.08/2008 Pelaksanaan Modul Pengurusan Rekod Peribadi-SubModul Perisytiharan Harta HRMIS

Last modified onWednesday, 24 January 2018 09:21

Additional Info

  • Tahun: 2008
  • Bilangan: Bilangan 8
  • Kategori: Pentadbiran Organisasi
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPM
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2008/spp082008.pdf